Pages

Saturday, February 26, 2011

Part 4: Saa`dah yang hakiki
Nilai kebahagiaan tidak dapat dihitung dan digapai dengan angan-angan semata-mata,akan tetapi kebahagiaan ( saa`dah ) dari perspektif Islam dilihat sebagai nilai keimanan dan ketakwaan,kualiti ketaatan dan kebersihan hati seseorang manusia dalam mencari kebahagiaan hakiki yang bersifat ukhrawi.Hati ialah saluran untuk mengenal Allah,dan dengan hati yang dipandu keyakinan yang mantap,ia akan melahirkan  kebahagiaan( saa`dah ) yang bakal mententeramkan jiwa dan memberi ketenangan ke dalam roh dan jiwa seseorang hamba.Firman Allah;

“ Dan orang-orang yang mendapat petunjuk,Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan kepada mereka”[1]

Justeru,pasti kita akan bertambah yakin jika kita tahu bahawa setiap ujian jiwa, kesedihan, malapetaka, dan seumpamanya adalah ujian dari Allah Taala yang menguji hambaNya. Jika dalam kebudayaan Barat, semua itu adalah 'tragedi' jiwa yang berpunca daripada kehampaan  yang boleh diertikan Shawqah (keperitan jiwa),maka kita akan yakin bahawa Saa`dah(kebahagiaan) tidak hanya datang dalam perkara yang menyenangkan tetapi kepayahan itu turut menjadi alunan hiburan bagi orang-orang mukmin dalam mencapai erti sebenar kebahagian hakiki yang tidak terletak pada nilai duniawi semata-mata,tetapi matlamatnya jelas untuk sesuatu yang abadi di akhirat nanti.Wallahualam.


[1] Surah Muhammad Ayat 17

Part 3: Sambungan kupasan saa`dah dari perspektif Islam


 Kebahagiaan yang hakiki didalam Islam menurut Imam Al-Ghazali ialah kebahagiaan ukhrawi ( saa`dah al-ukhrawiyah ) yang diperolehi hanya dengan mencari dan mengumpulkan saham akhirat dengan sepenuh jiwa  dan membangunkan duniawi selari dengan apa yang disyariatkan Allah. Beliau membahagikan aspek kebahagiaan kepada dua aspek utama yang terdiri daripada aspek negatif dan aspek positif yang bertepatan dengan dalil-dalil Al-Quran Al-Karim.
Aspek negatif kebahagiaan yang dilihat oleh Imam Al-Ghazali  adalah seperti kesenangan dunia yang mengakibatkan manusia mulai lupa akan tujuan kehidupan dan menjerat kehidupannya di akhirat kelak.Secara lahiriahnya,manusia itu bakal  berbahagia dengan apa yang dimilikinya, namun kenikmatan yang dirasakan kebahagian itu bakal menjerat mereka  kearah kebinasaan dan kehancuran hidup dek lalainya mereka dalam mentaati perintah Allah angkara terlalu leka dengan keseronokan duniawi yang dirasakan syurga dunia nyata yang indah belaka.

Akhirnya,seseorang manusia itu akan mati dalam keadaan kehinaan dan menderita sebagai balasan atas apa yang telah dikerjakan mereka didunia sebelumnya.[1]Allah telah pun memberi peringatan yang jelas menerusi firmanNya;

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.”[2]

Namun begitu,beliau tidak menolak kesemua kenikmatan dunia itu untuk dirasai manusia sebagai pandangan yang merosakkan kerana sememangnya  fitrah manusia  turut memerlukan kepada urusan dunia dalam membangunkan kehidupan di dunia dan akhirat,malah beliau sendiri meraikan fitrah yang dikurniakan Allah SWT. Antaranya seperti keperluan terhadap tuntutan ilmu dan melakukan kebaikan menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan seperti kekayaan dengan menyalurkannya kepada jalan yang benar dan menikmati ibadah perkahwinan selari dengan panduan yang telah digariskan syariat agar dapat membantu manusia untuk memperolehi kebaikan dan kebahagiaan di akhirat.[3]

Kehidupan di akhirat sesungguhnya tidak sama dengan sistem kehidupan di dunia di mana manusia tidak ditaklifkan lagi dengan sebarang bentuk tanggungjawab dan amanah seperti yang diberikan oleh Allah ketika hidup di dunia malah tiada lagi sebarang bentuk kebaikan mahupun kejahatan. Bahkan, apa yang bakal dilalui umat manusia pada ketika itu hanyalah menerima setiap balasan di atas setiap amalan yang dilakukan di atas muka bumi semasa hayatnya, dan balasan inilah yang akan menentukan sama ada membawa kepada kebahagiaan yang hakiki iaitu dengan balasan yang baik ataupun sebaliknya.

Imam Al-Ghazali turut menukilkan bahawa kebahagian hakiki yang tiada taranya di akhirat ialah  apabila  hamba-hambaNya yang istimewa(khawash) itu diperlihatkan baginya Allah SWT secara langsung dan hal ini hanya berada di dalam rahsia dan pengetahuan Allah yang Maha Mengetahui.Malah, menurutnya kebahagiaan ini bakal membuatkan manusia lupa akan segala bentuk kenikmatan dan keseronokan yang berada di  syurga kerana nikmat di syurga tidak bernilai apa-apa dibandingkan dengan melihat keindahan Allah SWT.

Inilah kebahagiaan yang sejati dan tiada bandingannya, namun begitu kebahagiaan tertinggi bagi orang-orang awam ialah mencapai syurgaNya( jannah)[4].Malah seseorang itu tidak memasuki syurga kerana amal kebajikannya sahaja,tetapi ia berdasarkan kepada rahmat dan belas ihsan Allah SWT yang Maha Menghitung biarpun manusia itu banyak melakukan kemungkaran semasa hayatnya.Oleh itu,bersangka baiklah dengan Allah seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan berdoalah agar Allah mengasihi kita di dunia dan akhirat kelak.

Dari aspek positif,kebahagiaan itu datang dengan adanya kesedaran terhadap penghayatan ilmu yang benar yang mampu membimbing kepada kebahagiaan dan keselamatan kehidupan di dunia dan akhirat.Menurut Imam Al-Ghazali lagi, kebahagiaan yang sebenar-benarnya hanya dapat ditemui di akhirat.Oleh itu,bagaimanakah pula caranya mencapai kebahagiaan yang hakiki yang memerlukan kesungguhan dan usaha yang istiqamah semasa di dunia?Beliau menyatakan pentingnya menghayati ilmu pengetahuan dengan sepenuh hati kerana ianya adalah asas utama untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki dengan  menjiwainya dengan sepenuh  keimanan dan ketakwaan.

Beberapa aspek penting perlu diberi penekanan iaitu ilmu pengetahuan yang benar,mengamalkannya dengan cara yang sahih,menyucikan jiwa dari unsur-unsur mazmumah,membangun dan mempertingkatkan unsur kerohanian dengan amalan-amalan yang baik dan akhir sekali menerapkan nilai akhlak yang mulia di dalam kehidupan.[5]

Dalam mempertingkatkan aspek kerohanian, kawalan terhadap hati (qalb) dan anggota pelaksananya( jasad) amat perlu. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa jiwa (nafs) manusia itu umpama  sebuah kota.[6] Hati pula adalah rajanya, nafsu ( nafs )adalah pengawal kotanya, akal(aql) adalah panglimanya, kekuatan marah( nafs al-ammarah ) adalah musuh-musuhnya yang memiliki dendam kesumat . Hati berfungsi sebagai raja yang menasihati kerajaan kotanya agar mampu untuk bertenang.

Hati perlu segera menasihati seluruh isi kotanya, kerana pengawal kotanya adalah nafsu ( nafs ) manakala kekuatan marah ( nafs al-ammarah ) menjadi musuh kotanya, dan jika hati berhenti untuk menasihati seluruh isi kotanya maka hancurlah kota tersebut, dan dengan itu hancurlah jiwa manusia. Hati yang bertindak sebagai raja turut perlu bijak mengawal gerakan panglimanya( akal ) dalam  menundukkan pengawal kotanya (nafs) dan musuhnya ( ammarah ) mampu dikendalikan sebaik mungkin oleh panglimanya. Jika perkara ini berlaku,maka amanlah kota dan bahagialah jiwa manusia.

Oleh itu, semua aspek ini perlulah dikawal rapi menerusi kaedah bermujadah di dalam amalan dan mengislahkan diri kepada suatu bentuk penghijrahan dalaman dengan tazkiyatun nafs  yang istiqamah agar matlamat untuk mencari kebahagian yang hakiki tidak tinggal sebagai angan-angan tetapi ianya satu harapan yang membangunkan keseluruhan jiwa manusia kearah kesejahteraan dan kebahagiaan  di dunia dan akhirat.
[1] Abu Hamid al-Ghazali,Kimiya-i Sa`adah ,halaman 94-95
[2] Surah Al-Hadid Ayat 20
[3] Abu Hamid al-Ghazali,Kimiya-i Sa`adah ,halaman 79
[4] Abu Hamid Al-Ghazali “ Kitab Dhikr al-Mawt wa ma Ba`dahu” in Ihya`,vol. 6 halaman 196
[5] Diterangkan didalam kitab Al-`ilm dan Kimiya-i Saa`dah 
[6] Al-Ghazali and His Theory of The Soul, halaman 196 perenggan 2

Part 3: kupasan Saa`dah Islamiyah


Didalam Islam,Saa`dah didefinasikan sebagai bahagia atau kebahagiaan.Islam merungkai persoalan kebahagiaan ini menerusi pelbagai cabang dan telah dibahaskan ramai cendiakawan-cendiakawan Islam  menerusi pendekatan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari sudut Al-Quran, konsep kebahagiaan atau happiness ini amat berkait rapat dengan soal keselamatan( Salvation) sehinggakan didalam Al-Quran sendiri keselamatan(Salvation) ini dirujuk didalam beberapa perkataan yang membawa maksud yang sama dengannya seperti najah (keberkatan), fawz(kejayaan), falah(kemakmuran) dan saa`dah (kebahagiaan).[1]

KUPASAN KONSEP SAADAH DARI KACA MATA AL-QURAN

Sesungguhnya konsep keselamatan  ini saling berhubungan dengan kepatuhan penganutnya terhadap ajaran Islam.Al-Quran membahagikan unsur keselamatan  ini kepada dua bahagian utama yang merujuk kepada keselamatan  hidup di dunia dan kehidupan di akhirat yang bakal diharungi kelak oleh semua umat manusia yang berkait terus dengan  aspek kebahagiaan yang hakiki.Keselamatan hidup didunia biasanya dilihat dari bebasnya manusia daripada penindasan,ketidakadilan dalam sistem kehidupan,hidup yang dirundung dengan kesedihan berpanjangan dan malapetaka yang membinasakan serta sebarang bentuk kecaman dan penderaan sama ada fizikal mahupun seksual.

Sesungguhnya,bentuk-bentuk kebahagiaan dan keselamatan di dunia ini merupakan satu anugerah Allah kepada umat manusia berdasarkan keimanan,kepatuhan dan amal soleh yang mereka kerjakan.Allah telah  berfirman didalam Al-Quran :

“ Dan ketika azab Kami datang,Kami selamatkan Hud dan orang-orang beriman bersama dia dengan rahmat Kami.Kami selamatkan (pula) mereka (di akhirat) dari azab yang berat”[1]

“Dan Kami selamatkan orang-orang yang beriman kerana mereka adalah orang-orang yang bertakwa”[2]

Keselamatan hidup di akhirat pula dirujuk  apabila manusia itu terselamat daripada azab siksa dan hukuman Allah yang Maha Dahsyat di atas setiap perbuatan yang dilakukan semasa didunia,bahkan ia merupakan suatu ganjaran disisi Allah kepada umat manusia yang melakukan amal soleh semasa hidup di dunia. Allah SWT juga berfirman di dalam Al-Quran:

“ Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang jelas (maksudnya),orang-orang kafir berkata kepada orang-orang beriman, “ Manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuan(nya)?”[3]

Muhammad Abul Quasem menyatakan di dalam buku karangannya [4],keselamatan di dalam kehidupan turut merujuk secara jelas kepada apa yang diperkatakan Al-Quran dan konsep asal keselamatan yang difahami disini adalah termasuk dengan perkara-perkara sam`iyyat yang hanya diketahui di dalam Al-Quran dan juga dari nabi-nabi yang diutuskan Allah sebagai penegak kebenaran dan pencegah kebatilan di dalam kehidupan manusia.

Secara amnya, Al-Quran menggariskan unsur keselamatan dan kebahagiaan di akhirat kepada dua perbincangan utama iaitu keselamatan dan kesengsaraan manusia yang melibatkan jasad dan rohani serta tahap keselamatan dan kesengsaraan hidup yang bakal dilalui oleh manusia itu sendiri berdasarkan amal soleh dan perlakuannya di dunia.

Keselamatan dan kebahagiaan manusia di akhirat bergantung kepada perlakuan jasad dan rohaninya  dimana unsur rohani memainkan peranan penting dalam menggerakkan jasad dan bertindak suis kepada kehidupan seseorang manusia.Apabila baik rohaninya,maka baiklah keseluruhan perlakuannya yang digerakkan oleh jasadnya.Namun apabila buruk aspek rohaninya,maka buruklah pula akhlaknya yang terzahir menerusi cerminan lakonan jasad manusia itu tadi.
Setelah itu,segala puncak keselamatan hidup manusia akan terhitung dengan bermulanya saat kematian dan menempuh  kehidupan di alam barzakh  seterusnya ke Hari Pengadilan dan Pembalasan di atas setiap amalan kebajikan yang dilakukan manusia  yang bakal menentukan sama ada manusia itu akan ditempatkan di syurga yang hakiki ataupun dicampakkan ke dalam neraka Jahannam seperti firman-firman  Allah di dalam Kitabnya :

Dan di hadapan mereka ada barzakh[5] sampai pada hari mereka dibangkitkan[6]

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan,mereka itulah penghuni syurga.Mereka kekal di dalamnya”[7]

Perhitungan itulah yang bakal menjamin keselamatan manusia itu dan membawa sama ada kepada kebahagiaan( saa`dah ) yang hakiki ataupun kesengsaraan yang abadi seperti yang dinyatakan di dalam banyak ayat-ayat Allah di dalam Kitabullah.


[1] Surah Hud Ayat 58
[2] Surah Fussilat Ayat 18
[3] Surah Maryam Ayat 73
[4] Salvation of the Soul and Islamic Devotions
[5] Barzakh merujuk kepada tempat atau keadaan orang setelah mati sampai ia dibangkitkan pada hari kiamat.
[6] Surah Al-Mukminun Ayat 100
[7] Surah Al-Baqarah Ayat 82


[1] Muhammad Abul Quasem,Salvation of the Soul and Islamic Devotions

part 2: Saa`dah dari perspektif barat


Penilaian dari perspektif BaratKebahagiaan ataupun true happiness yang dipegang oleh Barat ialah apabila kebahagiaan itu diperolehi dengan  cara manusia itu memiliki apa jua yang diinginkannya,dan lantaran itu mereka menguasai dan cuba  memilikinya.Menurut salah seorang anak didik ahli falsafah Rom ,Socrates yang bernama Aristippus[1], kebahagiannya sebenar ialah dengan memaksimumkan sepenuhnya kesenangan , dan mengelakkan sebarang bentuk keperitan hidup .Beliau turut menyatakan  bahawa kesenangan fizikal adalah makna sebenar kehidupan dan ianya  diukur kepada keperluan material semata-mata tanpa menghiraukan keperluan rohaninya.Justeru itulah munculnya idea-idea Barat yang menjulang kesenangan material sebagai kayu ukur untuk mencapai kebahagian di dalam hidup mereka.

Dualisme dunia dan akhirat mereka hanya mengiktiraf material sahaja sebagai kayu ukur kebahagiaan,dan tanpanya hidup manusia tidak ada maknanya.Disebabkan itulah ada manusia yang menonton wayang untuk bahagia,makan berlebihan,melancong,membeli-belah dan seumpamanya semata-mata untuk bahagia,kerana apa yang dilihat dan dijangkau fikiran mereka hanya dari sudut memenuhi keperluan fizikal semata-mata.

Malah, Teori Hirarki Abraham Maslow ternyata sekadar tersekat kepada kepuasan 'self- actualization' sebagai makam paling tinggi bagi kebahagian manusia. Bagi mereka, jika ada nilai kepuasan peribadi yang digambarkan melalui pencapaian keduniaan, seperti cemerlang peperiksaan, gaji naik, pangkat naik, berkahwin, dipuji dan puja, lalu menerbitkan kebahagiaan dalam jiwa. Kita mudah 'tenang' dan 'bahagia' jika memperoleh berita gembira. Namun, peringkat itu boleh musnah sekelip mata, jika tidak ada lagi 'berita gembira' tersebut.Natijahnya disebalik bahagia yang menjadi ukuran mereka itu,ada sesuatu yang bakal mengehadkan “kebahagian” yang mereka rasakan dan ia bakal terhenti pada suatu ketika.Adakah bahagia itu hanya untuk seketika dirasa didunia?

kembalilah kepada AlQuran dan SunnahNYa


[1] Merupakan seorang pengasas Hedonism.

Part 1: Saadah Dari Perspektif Islam


Kebahagiaan sentiasa diburu manusia yang ingin dirinya hidup dengan ketenangan dan kemakmuran.Malah hakikat bahagia pula banyak definisinya dalam  kalangan seluruh umat manusia.Ada manusia berasa bahagia apabila memiliki kekuasaan yang nyata,hidup dengan kemewahan dan segalanya tunduk kepada perintahnya,umpama telah berjaya mengawal perjalanan hidupnya melebihi tuhan yang menciptakan dirinya,tetapi ada juga manusia berasa bahagia apabila dirinya telah mampu menjatuhkan musuhnya,menewaskan lawannya,mengaibkan seterunya dek kerana jiwa yang dipenuhi hasad dengki dan dendam kesumat yang telah lama bersarang didalam jiwa raganya.

Segelintir umat manusia berbahagia apabila dirinya diuji dengan kepayahan,hidupnya berterusan dalam kesusahan namun hatinya terikat untuk terus thabat (yakin) kepada jalan yang dirasakannya benar kerana pada mereka ini,erti bahagia adalah hidup untuk mengabdikan diri kepadaNya,dan susah payah yang dirasakan adalah buah-buah kemanisan iman untuk  mencapai mardhatillah( keredhaan Allah).

Justeru itu,pelbagai kajian dan kupasan mengenai kebahagian cuba dirungkaikan ahli falsafah Barat dan tokoh –tokoh pemikir Islam sendiri sejak dari dahulu lagi.Barat mendefinasikan erti bahagia itu dengan kesenangan materialistik tanpa meneliti keperluan spiritual seperti yang diajarkan Islam.Pelbagai andaian dan teori dikeluarkan mereka bagi mengiktiraf konsep kebahagian yang sejati berdasarkan apa yang dimiliki dan dikuasai mereka.


Dalam masa yang sama,Islam tidak menolak pula kesenangan dunia yang berunsurkan material sebaliknya meraikan pandangan itu namun setiap satunya perlulah berdasarkan garis panduan yang benar yang dibekalkan  Al-Quran dan As-Sunnah RasulNya sebagai rujukan terpenting untuk mencapai kebahagian sejati yang diredhai Allah SWT. Islam meraikan kewujudan fitrah manusia yang berunsurkan fizikal dan spiritual,Islam meraikan mentaliti umatnya yang perlu kepada material untuk terus hidup,dan menurut Islam nilai bahagia yang dicari manusia tu tidak hanya dilihat kepada aspek  duniawi semata-mata bahkan aspek ukhrawi saling berhubungan dengannya.Disitulah cantiknya Islam dalam mengurus kebahagian umatnya dunia dan akhirat.

Bagaimanakah pula perspektif kebahagian di dalam Islam itu sendiri?Segalanya akan dirungkaikan didalam bahagian  seterusnya.
Tuesday, February 22, 2011

JALAN PULANGKU


IN THE NAME OF ALLAH THE MOST GRACIOUS AND MERCIFUL 
lagu  ini kerapkali membuatkanku menitiskan airmata mengenangkan kelemahan diri ini mentadbir diri sendiri dalam kehidupan ini…semoga kekuatan itu tidak pernah luput dan diriku terus tabah berjuang di medan yang terasing disini…moga dengan itu daulah agama ini akan terus kukuh di saat ramai yang kegoyahan dan tercari dalam pengabdian..AMEEN...

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tundukku malu didepanMu
kernaku insan berdosa
kuadukan sesalanku
apakah kan Kau terima

kesunyian ini sedarkan diriku yang lena
tinggalkan semalam yang nanah
lantas meratap hina kan ku pada sempurnaMu
terpaut aku tak berpaling

ku bersyukur hanya padaMu tuhan
kau temukan laluan bermula
Dan cintaMu bagai air di tandus sahara yang melepaskan dahaga

suburkan cahaya menerangi langkahku
semaikan segala hiasan indah cintaMu

ku bersyukur hanya padaMu tuhan
kau tunjukkan laluan ku pulang
Dan cintaMu bagai air di tandus sahara yang melepaskan dahaga

ku mohon kau tenangkan gusar hatiku yang rawan
bimbang Kau singkirkan taubatku
kurayu Kau hulurkan keampunanMu padaku
kelakku zalimi diriku

Janjiku padaMu abdikan seluruh jiwa
sehingga masanya kau seru hujung nyawaku(x2)

ku bersyukur hanya padaMu tuhan
kau tunjukkan laluan ku pulang
Dan cintaMu bagai air di tandus sahara yang melepaskan dahaga

Tak jemu dimanakah hentinya rayuan taubatku padaMu....
Sunday, February 20, 2011

lagi ramalan kiamat??2036


IN THE NAME OF ALLAH THE MOST GRACIOUS AND MERCIFUL

Alhamdulillah…Segala Puji bagi Allah yang Maha Kuasa,pemilik serta penakluk hati ini untuk masih terus menulis dan mencerna sedikit tabir hidup ini dengan manfaat,mudah-mudahan segala tinta pena saya yang tumpah ke alam maya ini tidak meninggalkan hanya jejak kosong,namun memberikan satu  pencerahan bagi kita sama-sama mengambil iktibar di atas segala kekuasaan Allah yang mentadbir alam.Selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan besar Rasulullah SAW,rasul agung dan sejahterakanlah baginda serta para ahlinya,para anbiya` dan tabiin yang mendaulahkan agama suci ini.Dengan kesempatan ini,Allah masih memudahkan saya dalam jejak langkah di alam maya untuk mencoret sedikit ilham yang dikurniakanNYA.

Alhamdulillah, helaian surat khabar hari ini sempat saya lihat seusai abah pulang dari kerjanya petang tadi.Melihat helaian itu,pada saya hanya helaian biasa yang ceritanya saban hari digembar-gemburkan media kadang-kadangnya luar biasa dari keadaan asal yang  biasa sahaja.Wallahualam,ia hanya pendapat peribadi,semata-mata. Namun,tiba-tiba saya sampai ke helaian yang tiba-tiba mencelikkan mata yang hampir-hampir terlena.


PEMUSNAH BUMI???

Saintis ramal asteroid Apophis seberat 25 tan hentam bumi seawal 2029

Terbaru, saintis Russia - Leonid Sokolov daripada Univesiti St Petersburg, meramalkan bumi bakal dihentam asteroid Apophis pada 13 April 2036. Ini bukan kali pertama ramalan impak maut bakal dicetuskan Apophis kerana pada 2004, saintis Agensi Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Kebangsaan Amerika Syarikat (NASA) meramalkan asteroid ini akan menghentam bumi pada 2029. NASA turut meramalkan pertembungan hampir Apophis-bumi pada 2068.

Ringkasnya, berdasarkan kedua-dua ramalan itu, hayat bumi didakwa mereka cuma tinggal antara 18 - 25 tahun kerana impak Apophis boleh meragut jutaan nyawa selain mencetuskan kekalutan di seluruh dunia.

Menurut ramalan saintis Russia itu, asteroid sepanjang 270 meter, ukur lilit 330 meter itu dan ketinggian bangunan 90 tingkat dengan berat sekitar 25 juta tan, itu bergerak pada jarak 37,014 kilometer sejam dan dianggarkan merentasi lohong graviti pada 2029 lalu melanggar bumi tujuh tahun kemudian.

Ketua Program Objek Menghampiri Bumi NASA, Deo Yeomans, berkata pengiraan lebih tepat laluan Apophis dalam tempoh beberapa tahun sudah pasti menyaksikan usaha pakar mengeluarkannya daripada mana-mana kemungkinan perlanggaran dengan Bumi pada 2036. 


“Kemungkinan senario yang berlaku adalah Apophis akan menghampiri bumi pada akhir 2012 dan awal 2013. Namun, kehadirannya pasti dipantau hebat deretan teleskop optikal di daratan serta sistem radar sofistikated.
lebih lanjut
ianya hanya sebahagian artikel panjang lebar yang diulas mengenai berita ini…namun apa yang bermain di benak fikiran ini, terkadang..manusia seolah-olah cuba melawan  urusan-urusanNya.Benarkah?Betapa berhemahnya saintis-saintis ini dalam dunianya..Kita bangkit mendabik dada seolah-olah kitalah penguasa alam yang fana..Sebaliknya Allahlah yang mentakdirkan sesuatu yang bakal terjadi,bagaimana kejadiaannya dan apa natijahnya sesuatu itu berlaku.Persoalan ;

Betulkah manusia mampu ramal kiamat?

Mampukah kita pula melawan takdir Allah?

Kitakah tuhan?

mama yang selesai membaca paparan berita itu,terdiam dan memandang saya dengan mata redupnya..diluah isi hatinya dan saya pantas mendengar ;

Kiamat ni rahsia Allah,kita bukan tuhan.Kalau Nabi sendiri pun xtahu,apa lagi kita yang cuba ambil tahu..

Terngiang kembali kata-kata abah seketika dulu;

Pertahankan akidah kamu,segala yang rahsia tetap menjadi rahsia Allah..kita hanya hamba…Kiamat itu sendiri adalah rahsia dalam rahsia.

Saya terdiam,dilihat paparan itu berulang kali lagi,di dalam hati…kerisauan makin menghimpit diri.Bukan kerana diri ini takut mati,tapi hati ini takut andai kata dengan sedikit gembar-gembur sensasi yang asalnya mahu dijadikan ilmiah buat tatapan,tapi akhirnya ia akan menjadi racun dalam pegangan.Nauzubillah…

Ya Allah…kukuhkanlah pegangan akidah kami …..bajakanlah hati ini hanya dengan tauhid yang menyinarkan hati ini dengan sinaran hidayahMu yang benar,dan jauhkan hati kami ini dari sering berbolak balik dalam memacu kehidupan…Tarbiyah ini dariMU..maka peliharalah hati dan akidah kami..


“Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang hari kiamat: “Bilakah masa datangnya?”, katakanlah: “Sesungguhnya pengetahuan mengenainya hanyalah ada di sisi Tuhanku, tidak ada sesiapa pun yang dapat menerangkan kedatangannya pada waktunya melainkan Dia.

“(Huru-hara) hari kiamat itu amatlah berat (menggerunkan makhluk-makhluk yang ada) di langit dan di bumi; ia tidak datang kepada kamu melainkan secara mengejut.” Mereka bertanya kepadamu seolah-olah engkau sedia mengetahuinya. Katakanlah: “Sesungguhnya pengetahuan mengenai hari Kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

(Surah al-A’raf: ayat 187)


Monday, February 14, 2011

kasih yang tidak diikuti,cinta yang tidak membenarkan…..

IN THE NAME OF ALLAH THE MOST GRACIOUS AND MERCIFULAlhamdulillah...segala puji bagi Allah Tuhanku yang MAHA KAYA DAN MAHA PEMURAH...Menelusuri  rantaian kehidupan ini,DIA masih sudi meminjamkan nikmatNya untuk sama-sama kita muhasabahkan kembali dimana nilainya kita meletakkan nikmat Allah dalam mewarnakan kanvas lukisan ini..Tenangkan diri,nilai dengan mata hati...siapa kita,dan siapa DIA yang kita letakkan di dalam hati,agar hati ini tidak terus dipengaruhi nafsu yang sentiasa ingin menjadi maharaja bagi segala naluri...

 Tidak ingin diriku bercerita panjang disini,sekadar mengingatkan diri dan juga hati-hati kita...agar terus-terusan hidup untuk mencari mardhatillah..kerana redha Allah itu pasti bakal menghidupkan kita dalam keadaan yang celik "duniawi" sekaligus "ukhrawi".InsyaAllah biiznillah..Ada sesuatu yang ingin dikongsi,ketika sibuk mengemaskini kembali data-data studi yang berterabur didalam cik lappy yang tersayang,terjumpa pula satu artikel yang pernah menyentuh hati ini,dek saratnya ia dengan peringatan meletakkan cinta Rasul pada nilai yang tertinggi.Alhamdulillah,artikel kiriman seorang sahabat ini sangat memberi makna dan ingin saya kongsikan disini sebagai cetusan peringatan buat semua..

KASIH YANG TIDAK DITURUTI,CINTA YANG TIDAK MEMBENARKAN...

Fitrah manusia, sukakan kepada yang zahir. Semuanya hanya diukur apabila dilihat oleh mata, yang dilakukan oleh perbuatan dan dialunkan melalui percakapan. Tidakkah kita terfikir, semuanya itu datangnya daripada hati yang mengemudi diri. Jika hatinya gundah, akan melahirkan perbuatan yang sia-sia. Jika hatinya rosak,akan mewujudkan penilaian fikiran yang bercanggahTanggal  12 rabi’ul awwal merupakan tarikh keramat bagi sesetengah daripada kita. Mungkin, ada yang fanatik kepada tarikh ini, mungkin juga ada yang leka dengan tarikh ini. hinggakan, cuti umum diberikan bagi mengingati junjungan kita Muhammad s.aw. jika dilihat diakhbar mahupun di televisyen, rata-rata bersemangat untuk menyatakan cinta kita kepada nabi, kasih kita kepada Rasulullah. Namun, cukupkah kita sekadar cinta dan kasih nabi hanya pada 12 Rabi’ul awal sahaja? Kasih kepada nabi adalah sepanjang zaman, cinta kepada nabi adalah seluruh anggota badan. Ingat lah pesan nabi dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah r.a  

 ‘ demi jiwaku berada dalam tangannya, tidak beriman seseorang kamu itu sehingga aku dikasihi olehnya lebih daripada ayahnya dan anaknya’ 

Peringatan nabi ini jelas, bahawa kecintaan yang terbaik adalah kepada Allah dan rasulnya. Alhamdulillah, perasaan kasih kita kepada nabi sedah tersemai dalam diri setiap daripada muslim. Pengucapah syahadah yang mengakui bahawa ‘Muhammad itu pesuruh Allah’ menidakkan ketaatan kita kepada manusia selain daripada baginda. Namun, cukupkah  kasih kita kepada baginda? satu persoalan yang memungkinkan seseorang itu untuk bermuhasabah. Telah menjadi tanggungjawab kita kepada rasul untuk mengasihinya, tetapi kita alpa bahawa kita juga mesti mengikutnya dalam segenap aspek kehidupan seharian. 

Kelahiran nabi bukanlah sebagai satu cerita sejarah yang hanya terpahat dalam kitab-kitab agama ataupun buku cerita kanak-kanak. Tetapi, kelahiran insan yang bernama Muhammad bin Abdullah itu merupakan rahmat bagi seluruh alam. Sepertimana firman Allah dalam surah al-anbiya’ ayat 107 yang bermaksud dan tidaklah Kami utuskan Engkau-wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekelian alam” . Sesungguhnya perutusan Baginda sebagai rasul adalah dengan misi yang agung iaitu mentauhidkan Allah. Alangkah indahnya jika kita mengambil sejarah bukan sekadar untuk diingati, tetapi untuk diteladani. Coretan-coretan sirah junjungan kita bukanlah seperti nota yang hanya dibaca apabila perlu, tetapi ianya merangkumi seluruh perutusan Allah s.w.t untuk sekelian umat.

Kecintaan kepada Nabi bukanlah hanya pada 12 Rabiul’awal, tetapi pada sepanjang masa. Selagi mana belum terhenti pernafasan, belum mati degupan jantung, selagi itulah kami akan berusaha untuk mencintaiMu ya Rasulullah.  Kembalilah kepada agama, kerana dalam agama itu adanya ketenangan dan keselamatan. Kehidupan kita di dunia hanyalah ibarat satu perniagaan yang akhiratnya merupakan perhitungan antara untung dan rugi. 
Telah berkata Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah r.h dalam majmu al-Fatawa, ‘ Bukanlah keperluan penduduk bumi kepada Rasulullah s.a.w itu seperti keperluan mereka kepada matahari, bulan angin dan hujan. Bukan juga seperti keperluan insan kepada kehidupannya. Bukanlah seperti keperluan mata kepada cahayanya. Buka juga seperti keperluan jasad kepada makan dan minuman. Bahkan, lebih besar daripada itu semua. Ianya lebih dahsyat daripada segala keperluan yang diandaikan dan dibayangkan. Para Rasul adalah penghubung antara Allah dan makhluk-Nya dalam menyampaikan suruhan dan larangan-Nya. Mereka adalah duta Allah dan hamba-Nya’

Kehadiran Nabi, adalah merupakan pemisah ntara hak dan batil. Penunjuk antara yang benar dan dusta. Sesungguhnya dengan mengikut nabi itu adalah perintah Allah, menyayangi Nabi itu merupakan suruhan Allah. Kisah Abu Talib yang begitu menyayangi Baginda dapat dijadikan iktibar. Meskipun semasa hayatnya, dia amat mencintai Nabi, tetapi dia tidak mengikut ajaran Nabi maka dirinya tidak akan selamat di akhirat kelak. Kita memohon supaya kita terhindar daripada salah seorang yang hanya mencintai Nabi tetapi tidak mengikut ajaran nya. Allah itu maha Pengampun lagi maha Mengasihani. Pohonlah kepada Allah agar ditetapkan pendirian kita. Sesungguhnya hati kita hanyalah kepada agama. Allah berfirman :


“katakanlah-wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutlah aku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa kamu. Dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani” surah Ali ‘Imran:31.Jika kita kasih kepada Rasulullah, ikutlah segala pesan baginda. nescaya, kita akan selamat. Jika kita cinta kepada Rasulullah, benarkanlah apa yang disuruh oleh Baginda. Sesungguhnya kasih yang tidak diikuti, cinta yang tidak membenarkan itu hanyalah satu daripada perasaan seorang Muslim yang tidak berdiri di alam nyata. Dikala ramai yang menyayangi Nabi-Mu itu, disaat ramai yang mengikut Nabi-Mu itu, kami memohon kepadaMu, agar kami yang lemah ini diberikan kekuatan untuk terus memperjuangkan agama-Mu, agama Nabi kami. Engkau lindungilah kami dari sebarang kegusaran untuk bertawakkal kepada-Mu. Kami mengaku akan segala nikmat-Mu kepada kami. Sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Pemberi nikmat.

P/s: ambillah kebaikan yang ada dalam suatu peringatan..kita ini lemah,jadi berpesan-pesanlah dengan kesabaran...

Ray Templates

berlari-lari ke kemuncak penantian..

Daisypath Graduation tickers